ראשי אודות טפסים חדשות ועדכונים צור קשר
 

קטרגל אולמות

כדורגל

כדורגל ותיקים

אופני הרים

באולינג

ברידג'

טניס שולחן

כדורסל

כדורסל נשים

כדורעף

שחייה

טניס שדה

כדורשת

סאפ

שחמט

ירי אקדח

שייט

באולינג
טבלת הליגה

מחזור 18

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 216 58 34418 159.3
חשמל פת 216 45 33224 153.8
גימלאי בזק 204 37 30388 149
ש.ב.כ. מחוז דן ב 204 36 27794 136.2
ש.ב.כ. מחוז דן א 216 22 27635 127.9
ביח שניידר ב 192 21 24866 129.5
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0

מחזור 17

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 204 53 32333 158.5
חשמל פת 204 40 31358 153.7
גימלאי בזק 204 37 30388 149
ש.ב.כ. מחוז דן ב 192 36 26330 137.1
ש.ב.כ. מחוז דן א 204 22 26312 129
ביח שניידר ב 180 21 23298 129.4
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 14 17664 133.8
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 0 12512 104.3

מחזור 16

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 192 53 30444 158.6
חשמל פת 192 40 29375 153
גימלאי בזק 192 33 28740 149.7
ש.ב.כ. מחוז דן ב 180 36 24870 138.2
ש.ב.כ. מחוז דן א 192 21 24851 129.4
ביח שניידר ב 168 18 21745 129.4
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 14 17664 133.8
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 0 12512 104.3

מחזור 15

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 180 48 28456 158.1
חשמל פת 180 35 27451 152.5
גימלאי בזק 180 33 26920 149.6
ש.ב.כ. מחוז דן ב 168 36 23333 138.9
ש.ב.כ. מחוז דן א 180 21 23325 129.6
ביח שניידר ב 156 18 20222 129.6
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 14 17664 133.8
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 0 12512 104.3

מחזור 14

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 168 48 26406 157.2
חשמל פת 168 34 25654 152.7
גימלאי בזק 168 33 25026 149
ש.ב.כ. מחוז דן א 168 21 21879 130.2
ש.ב.כ. מחוז דן ב 156 32 21496 137.8
ביח שניידר ב 144 18 18589 129.1
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 14 17664 133.8
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 0 12512 104.3

מחזור 13

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 156 48 24732 158.5
חשמל פת 156 29 23789 152.5
גימלאי בזק 156 28 23243 149
ש.ב.כ. מחוז דן א 156 26 20514 131.5
ש.ב.כ. מחוז דן ב 144 33 19928 138.4
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 18 17664 133.8
ביח שניידר ב 132 18 17048 129.2
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 0 12512 104.3

מחזור 12

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 144 48 22866 158.8
חשמל פת 144 29 21772 151.2
גימלאי בזק 144 28 21350 148.3
ש.ב.כ. מחוז דן א 144 21 18840 130.8
ש.ב.כ. מחוז דן ב 132 33 18242 138.2
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 23 17664 133.8
ביח שניידר ב 120 18 15566 129.7
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 5 12512 104.3

מחזור 11

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 132 43 20748 157.2
חשמל פת 132 24 19724 149.4
גימלאי בזק 132 28 19505 147.8
ש.ב.כ. מחוז דן ב 132 33 18242 138.2
ש.ב. כ מנהל אספקה א 132 23 17664 133.8
ש.ב.כ. מחוז דן א 132 21 17347 131.4
ביח שניידר ב 108 13 13896 128.7
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 120 5 12512 104.3

מחזור 11

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 10

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 120 39 18865 157.2
חשמל פת 120 23 17924 149.4
גימלאי בזק 120 28 17784 148.2
ש.ב.כ. מחוז דן ב 120 32 16744 139.5
ש.ב. כ מנהל אספקה א 120 19 16064 133.9
ש.ב.כ. מחוז דן א 120 19 15706 130.9
פריגו 2 120 8 13862 115.5
ביח שניידר ב 96 12 12431 129.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 108 0 11437 105.9

מחזור 10

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 9

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 9

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 108 34 16888 156.4
חשמל פת 108 23 16085 148.9
גימלאי בזק 108 24 15959 147.8
ש.ב.כ. מחוז דן ב 108 29 15108 139.9
ש.ב. כ מנהל אספקה א 108 14 14388 133.2
ש.ב.כ. מחוז דן א 108 17 14169 131.2
פריגו 2 108 8 12518 115.9
ביח שניידר ב 84 11 10745 127.9
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 96 0 9950 103.6

מחזור 8

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 96 29 14977 156
גימלאי בזק 96 23 14307 149
חשמל פת 96 19 14224 148.2
ש.ב.כ. מחוז דן ב 96 24 13565 141.3
ש.ב. כ מנהל אספקה א 96 14 12878 134.1
ש.ב.כ. מחוז דן א 96 17 12553 130.8
פריגו 2 96 8 11179 116.4
ביח שניידר ב 72 8 9250 128.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 84 0 8631 102.8

מחזור 8

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 7

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 84 24 12882 153.4
חשמל פת 84 16 12387 147.5
ש.ב.כ. מחוז דן ב 84 19 11846 141
ש.ב. כ מנהל אספקה א 84 10 11259 134
גימלאי בזק 72 18 10723 148.9
פריגו 2 84 8 9766 116.3
ש.ב.כ. מחוז דן א 72 17 9707 134.8
ביח שניידר ב 60 7 7684 128.1
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 72 0 7323 101.7

מחזור 7

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 84 24 12882 153.4
גימלאי בזק 84 23 12421 147.9
חשמל פת 84 16 12387 147.5
ש.ב.כ. מחוז דן ב 84 19 11846 141
ש.ב. כ מנהל אספקה א 84 10 11259 134
ש.ב.כ. מחוז דן א 84 17 11096 132.1
פריגו 2 84 8 9766 116.3
ביח שניידר ב 60 7 7684 128.1
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 72 0 7323 101.7

מחזור 7

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 6

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 72 24 10900 151.4
גימלאי בזק 72 18 10723 148.9
חשמל פת 72 13 10652 147.9
ש.ב.כ. מחוז דן ב 72 14 10090 140.1
ש.ב.כ. מחוז דן א 72 17 9707 134.8
ש.ב. כ מנהל אספקה א 72 7 9670 134.3
פריגו 2 72 8 8501 118.1
ביח שניידר ב 60 7 7684 128.1
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 60 0 6254 104.2

מחזור 6

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 60 23 9176 152.9
חשמל פת 60 8 8864 147.7
גימלאי בזק 60 14 8837 147.3
ש.ב.כ. מחוז דן ב 60 13 8474 141.2
ש.ב. כ מנהל אספקה א 60 7 8130 135.5
ש.ב.כ. מחוז דן א 60 13 8026 133.8
פריגו 2 60 8 7212 120.2
ביח שניידר ב 48 4 6327 131.8
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 48 0 4822 100.5

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
פריגו 1 48 18 7210 150.2
חשמל פת 48 7 7179 149.6
גימלאי בזק 48 11 7066 147.2
ש.ב.כ. מחוז דן ב 48 9 6789 141.4
ש.ב.כ. מחוז דן א 48 12 6594 137.4
ש.ב. כ מנהל אספקה א 48 7 6544 136.3
ביח שניידר ב 48 4 6327 131.8
פריגו 2 48 6 5719 119.1
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 36 0 3555 98.8

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
חשמל פת 36 2 5374 149.3
פריגו 1 36 13 5314 147.6
גימלאי בזק 36 4 5276 146.6
ש.ב.כ. מחוז דן ב 36 9 5103 141.8
ש.ב. כ מנהל אספקה א 36 6 4967 138
ש.ב.כ. מחוז דן א 36 8 4920 136.7
ביח שניידר ב 36 4 4799 133.3
פריגו 2 36 6 4202 116.7
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 24 0 2361 98.4

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
חשמל פת 24 0 3651 152.1
גימלאי בזק 24 4 3572 148.8
ש.ב.כ. מחוז דן ב 24 9 3545 147.7
פריגו 1 24 8 3428 142.8
ש.ב. כ מנהל אספקה א 24 6 3296 137.3
ש.ב.כ. מחוז דן א 24 3 3276 136.5
ביח שניידר ב 24 3 3218 134.1
פריגו 2 24 5 2700 112.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 24 0 2361 98.4

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
חשמל פת 12 0 1874 156.2
גימלאי בזק 12 4 1798 149.8
ש.ב.כ. מחוז דן ב 12 5 1736 144.7
ש.ב. כ מנהל אספקה א 12 5 1650 137.5
ביח שניידר ב 12 1 1629 135.8
ש.ב.כ. מחוז דן א 12 0 1625 135.4
פריגו 1 12 3 1617 134.8
פריגו 2 12 0 1386 115.5
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 12 0 1148 95.7

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
ביח שניידר ב 0 0 0
גימלאי בזק 0 0 0
חשמל פת 0 0 0
פריגו 1 0 0 0
פריגו 2 0 0 0
ש.ב. כ מנהל אספקה א 0 0 0
ש.ב.כ מנהל אספקה ב 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן א 0 0 0
ש.ב.כ. מחוז דן ב 0 0 0
אין תוצאות


כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב
טלפונים: 03-6095906, 03-6095884. פקס: 03-6095907
כניסת משתמש כל הזכויות שמורות להפועל מחוז תל-אביב © כניסת משתמש