ראשי אודות טפסים חדשות ועדכונים צור קשר
 

קטרגל אולמות

כדורגל

כדורגל ותיקים

אופני הרים

באולינג

ברידג'

טניס שולחן

כדורסל

כדורסל נשים

כדורעף

שחייה

טניס שדה

כדורשת

סאפ

שחמט

ירי אקדח

שייט

באולינג
טבלת הליגה

מחזור 16

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
סלקום 192 50.5 30256 157.6
עיריית תא א 180 39 28478 158.2
עיריית תא ב 192 22 28098 146.3
בזק פת 168 31/5 25960 154.5
בלל בקרה 180 20 25828 143.5
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0

מחזור 15

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
סלקום 180 47.5 28437 158
עיריית תא א 168 39 26718 159
עיריית תא ב 180 17 26276 146
בזק פת 168 31.5 25960 154.5
בלל בקרה 168 15 24030 143
חב חשמל רידינג א 120 25 17934 149.5
משרד מבקר המדינה א 144 4 17131 119
משרד מבקר המדינה ב 120 5 11183 93.2
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 120 0 10099 84.2

מחזור 14

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 168 42 26718 159
סלקום 168 47.5 26480 157.6
בזק פת 168 31.5 25960 154.5
עיריית תא ב 168 17 24487 145.8
בלל בקרה 168 20 24030 143
חב חשמל רידינג א 120 25 17934 149.5
משרד מבקר המדינה א 144 4 17131 119
משרד מבקר המדינה ב 120 5 11183 93.2
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 120 0 10099 84.2

מחזור 13

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 156 42 24885 159.5
סלקום 156 47.5 24618 157.8
בזק פת 156 31.5 24152 154.8
עיריית תא ב 156 17 22799 146.1
בלל בקרה 156 15 22293 142.9
חב חשמל רידינג א 120 25 17934 149.5
משרד מבקר המדינה א 132 4 15779 119.5
משרד מבקר המדינה ב 120 5 11183 93.2
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 120 0 10099 84.2

מחזור 12

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
סלקום 144 47.5 22894 159
עיריית תא א 144 42 22792 158.3
בזק פת 144 36.5 22305 154.9
עיריית תא ב 144 17 21125 146.7
בלל בקרה 144 20 20582 142.9
חב חשמל רידינג א 120 30 17934 149.5
משרד מבקר המדינה א 120 4 14549 121.2
משרד מבקר המדינה ב 120 5 11183 93.2
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 120 0 10099 84.2

מחזור 11

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 132 39 20856 158
עיריית תא ב 132 17 19436 147.2
סלקום 120 38.5 18794 156.6
בלל בקרה 132 19 18725 141.9
בזק פת 120 43.5 18323 152.7
חב חשמל רידינג א 120 30 17934 149.5
משרד מבקר המדינה א 108 4 13106 121.4
משרד מבקר המדינה ב 108 5 10130 93.8
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 120 0 10099 84.2

מחזור 11

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 10

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 120 39 19023 158.5
חב חשמל רידינג א 120 30 17934 149.5
עיריית תא ב 120 17 17796 148.3
סלקום 108 33/5 16975 157.2
בלל בקרה 120 19 16966 141.4
בזק פת 108 28/5 16690 154.5
משרד מבקר המדינה א 108 4 13106 121.4
משרד מבקר המדינה ב 108 5 10130 93.8
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 120 0 10099 84.2

מחזור 9

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 108 34 17116 158.5
סלקום 108 33.5 16975 157.2
בזק פת 108 28.5 16690 154.5
עיריית תא ב 108 17 16101 149.1
חב חשמל רידינג א 108 25 16024 148.4
בלל בקרה 108 14 15234 141.1
משרד מבקר המדינה א 96 4 11616 121
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 108 0 9200 85.2
משרד מבקר המדינה ב 96 5 8994 93.7

מחזור 8

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 96 29 15254 158.9
סלקום 96 28.5 15094 157.2
בזק פת 96 23.5 14929 155.5
עיריית תא ב 96 16 14338 149.4
חב חשמל רידינג א 96 21 14103 146.9
בלל בקרה 96 14 13379 139.4
משרד מבקר המדינה א 84 4 10217 121.6
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 96 0 8147 84.9
משרד מבקר המדינה ב 84 5 7914 94.2

מחזור 7

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 84 24 13212 157.3
סלקום 84 23.5 13135 156.4
בזק פת 84 19.5 13011 154.9
עיריית תא ב 84 15 12503 148.8
חב חשמל רידינג א 84 16 12397 147.6
בלל בקרה 84 14 11740 139.8
משרד מבקר המדינה א 72 4 8722 121.1
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 84 0 7162 85.3
משרד מבקר המדינה ב 72 5 6736 93.6

מחזור 6

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 72 19 11333 157.4
סלקום 72 18.5 11304 157
בזק פת 72 15.5 11182 155.3
עיריית תא ב 72 10 10587 147
חב חשמל רידינג א 72 16 10404 144.5
בלל בקרה 72 13 10070 139.9
משרד מבקר המדינה א 60 4 7200 120
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 72 0 6218 86.4
משרד מבקר המדינה ב 60 5 5613 93.6

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
עיריית תא א 60 14 9390 156.5
בזק פת 60 15.5 9380 156.3
סלקום 60 18.5 9364 156.1
עיריית תא ב 60 7 8829 147.2
חב חשמל רידינג א 60 13 8677 144.6
בלל בקרה 60 13 8469 141.2
משרד מבקר המדינה א 48 1 5681 118.4
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 60 0 5244 87.4
משרד מבקר המדינה ב 48 5 4531 94.4

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 5

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
סלקום 48 13.5 7607 158.5
בזק פת 48 14.5 7458 155.4
עיריית תא א 48 10 7368 153.5
חב חשמל רידינג א 48 10 7098 147.9
עיריית תא ב 48 2 7045 146.8
בלל בקרה 48 13 6846 142.6
משרד מבקר המדינה א 36 1 4219 117.2
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 48 0 4103 85.5
משרד מבקר המדינה ב 36 5 3305 91.8

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 4

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 36 9.5 5739 159.4
סלקום 36 8.5 5607 155.8
עיריית תא א 36 5 5408 150.2
חב חשמל רידינג א 36 10 5288 146.9
בלל בקרה 36 9 5139 142.8
עיריית תא ב 36 2 5110 141.9
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 36 0 3067 85.2
משרד מבקר המדינה א 24 0 2798 116.6
משרד מבקר המדינה ב 24 5 2277 94.9

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 3

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 24 4.5 3841 160
סלקום 24 3.5 3711 154.6
חב חשמל רידינג א 24 10 3617 150.7
עיריית תא א 24 5 3601 150
בלל בקרה 24 6 3484 145.2
עיריית תא ב 24 2 3437 143.2
משרד מבקר המדינה א 24 0 2798 116.6
משרד מבקר המדינה ב 24 5 2277 94.9
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 24 0 1978 82.4

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 2

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
סלקום 12 3.5 1968 164
בזק פת 12 1.5 1937 161.4
עיריית תא א 12 5 1813 151.1
חב חשמל רידינג א 12 5 1762 146.8
בלל בקרה 12 3 1675 139.6
עיריית תא ב 12 0 1668 139
משרד מבקר המדינה א 12 0 1340 111.7
משרד מבקר המדינה ב 12 0 1089 90.8
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 12 0 940 78.3

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0

מחזור 1

שם קבוצה כמות משחקים נקודות פינים ממוצע קבוצתי
בזק פת 0 0 0
בלל בקרה 0 0 0
המשרד להגנת הסביבה מחוז ת"א א' 0 0 0
חב חשמל רידינג א 0 0 0
משרד מבקר המדינה א 0 0 0
משרד מבקר המדינה ב 0 0 0
סלקום 0 0 0
עיריית תא א 0 0 0
עיריית תא ב 0 0 0
אין תוצאות


כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב
טלפונים: 03-6095906, 03-6095884. פקס: 03-6095907
כניסת משתמש כל הזכויות שמורות להפועל מחוז תל-אביב © כניסת משתמש